HG 585/2002

Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 și ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 2

Autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat și celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informații clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea l.