tiberiu@chesscoders.com

tiberiu@chesscoders.com

Constituția României

Constituția României TITLUL I – Principii generale Art. 1 – Statul român (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. (3) România este stat de drept, democratic şi…

LEGEA 182/2002

LEGEA 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate LEGEA 182/2002 Capitolul I Dispoziții generale Secţiunea 1 Principii Articolul 1 Scopul prezentei legi este protecția informațiilor clasificate și a surselor confidențiale ce asigura acest tip de informații. Protejarea acestor informații se face prin…

LEGEA 31/1990

LEGEA 31/1990 privind societățile Titlul I Dispoziții generale Articolul 1(1) În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.(2) Societățile prevăzute la alin. (1) cu sediul…

HG 585/2002

HG 585/2002 Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 și ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecția…

LEGEA 363/2018

LEGEA 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera…