Consultanță

Detectarea și blocarea amenințărilor generate de absența politicilor de securitate și potențate de complexitatea noilor tehnologii

pexels-anna-shvets-5324975(1)

Detectarea și blocarea amenințărilor generate de absența politicilor de securitate și potențate de complexitatea noilor tehnologii

Pentru a cunoaște și preveni incidentele de securitate, este important să se ia în considerare următoarele:

 • Monitorizarea activității sistemului – este crucială pentru a detecta eventuale activități neautorizate. Aceasta poate fi realizată prin implementarea unui sistem de monitorizare a evenimentelor, care să permită analizarea și înregistrarea activității sistemului.

 • Educație și formare – este important să se asigure că angajații sunt conștienți de riscurile scurgerilor de informații și de importanța respectării politicilor de securitate. Prin urmare, este recomandat să se efectueze sesiuni de formare și să se furnizeze materiale dedicate despre cum să recunoaștem și să prevenim amenințările de securitate.

 • Actualizarea sistemelor – actualizarea regulată a sistemelor și a software-ului este esențială pentru a proteja împotriva vulnerabilităților cunoscute și pentru a îmbunătăți securitatea sistemului.

 • Auditarea sistemului – ajută la identificarea vulnerabilităților și la asigurarea faptului că politicile de securitate sunt implementate și respectate. Prin urmare, este recomandat să se efectueze auditări periodice ale sistemului.

Servicii:

Contactează-ne:

Ia legătura cu unul dintre specialiștii noștri

Activitățile investigative și consultanța de specialitate se desfășoară într-o manieră confidențială, discretă și profesionistă asigurând protecția și securitatea informațională fiecărui client.

Evaluarea situațiilor de producere a unor evenimente de securitate nedorite și consiliere în diminuarea acestor riscuri și vulnerabilități

În evaluarea situațiilor de producere a unor evenimente de securitate nedorite, este important să se ia în considerare mai mulți factori. În primul rând, trebuie să se examineze sistemele și procesele implicate în operațiunile respective, identificându-se eventualele puncte slabe sau vulnerabilități.

Acestea pot include lacune în securitatea fizică, probleme cu rețelele și sistemul informatic, sau probleme cu procedurile de lucru și cu personalul.

În evaluarea situațiilor de producere a unor evenimente de securitate nedorite, este important să se ia în considerare mai mulți factori. În primul rând, trebuie să se examineze sistemele și procesele implicate în operațiunile respective, identificându-se eventualele puncte slabe sau vulnerabilități.

Acestea pot include lacune în securitatea fizică, probleme cu rețelele și sistemul informatic, sau probleme cu procedurile de lucru și cu personalul.

Odată identificate aceste vulnerabilități, trebuie să se ia măsuri pentru a le diminua și pentru a minimiza riscurile de securitate. Aceste măsuri pot include implementarea de politici și proceduri mai stricte, utilizarea de tehnologie mai avansată pentru a detecta și preveni activitățile suspecte, și instruirea personalului cu privire la practicile de securitate adecvate.

Pentru a evalua situațiile de producere a unor evenimente de securitate nedorite și pentru a consilia în diminuarea acestor riscuri și vulnerabilități este important să se urmeze următorii pași:

 • Identificarea riscurilor – identificarea posibilelor amenințări și vulnerabilități la securitatea informațiilor. Luați în considerare factori precum accesul fizic și la distanță la rețea, starea infrastructurii și tipurile de informații stocate în sistem.

 • Evaluarea impactului – evaluarea impactului unei amenințări poate ajuta la înțelegerea gravității consecințelor unei vulnerabilități la securitatea informațiilor. În cazul în care amenințarea are un impact ridicat, aceasta trebuie tratată imediat.

 • Dezvoltarea de politici și proceduri de securitate – implementarea unei game largi de politici și proceduri care să abordeze amenințările potențiale la securitatea informațiilor. Acestea pot include politici de parolă, politici de securitate fizică și proceduri de backup.

 • Implementarea de soluții tehnice – implementarea de soluții tehnice, cum ar fi firewall-uri, antivirus, anti-malware și alte soluții de securitate cibernetică, poate ajuta la protejarea împotriva amenințărilor de securitate.

 • Formarea angajaților – angajații trebuie să cunoască politicile și procedurile de securitate și despre cum să recunoască amenințările lasecuritatea informațiilor. Aceștia necesită formare și suport continuu pentru a avea o bună înțelegere a politicilor de securitate.

 • Monitorizarea și actualizarea – monitorizarea și actualizarea regulată a sistemelor și a software-ului este esențială pentru a proteja împotriva vulnerabilităților cunoscute și pentru a îmbunătăți securitatea sistemului. Prin urmare, este important să se monitorizeze și să se actualizeze periodic sistemele și software-ul pentru o bună protecție.

Consultanță de specialitate, consiliere și ghid de bune practici privind creșterea nivelului de securitate, implementarea și respectarea măsurilor procedurale de protecție, precum și adoptarea unor politici de securitate în mediul de business

Consultanța de specialitate, consilierea și ghidurile de bune practici privind securitatea în mediul de business se concentrează pe furnizarea de expertiză și asistență specializată în identificarea și evaluarea riscurilor de securitate, precum și în implementarea de politici și proceduri de securitate în organizații.

Consultanța de specialitate, consilierea și ghidurile de bune practici sunt esențiale pentru a ajuta organizațiile să se protejeze împotriva unor amenințări de securitate din ce în ce mai sofisticate și să mențină integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor critice.

Consultanța de specialitate, consilierea și ghidurile de bune practici privind securitatea în mediul de business se concentrează pe furnizarea de expertiză și asistență specializată în identificarea și evaluarea riscurilor de securitate, precum și în implementarea de politici și proceduri de securitate în organizații.

Consultanța de specialitate, consilierea și ghidurile de bune practici sunt esențiale pentru a ajuta organizațiile să se protejeze împotriva unor amenințări de securitate din ce în ce mai sofisticate și să mențină integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor critice.

Echipa noastră de specialiști poate oferi expertiză în:

 • Identificarea și evaluarea riscurilor de securitate, inclusiv amenințările interne și externe.
 • Dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri de securitate, care să acopere aspecte precum protecția datelor, accesul la informații, gestiunea incidentelor de securitate și altele.
 • Furnizarea de formare și instruire în materie de securitate pentru personalul organizației, pentru a asigura o înțelegere corespunzătoare a politicilor și procedurilor de securitate și pentru a minimiza riscurile de erori umane.  Consilierea și oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de securitate și prevenirea incidentelor de securitate.

Servicii:

Contactează-ne:

Ia legătura cu unul dintre specialiștii noștri

Activitățile investigative și consultanța de specialitate se desfășoară într-o manieră confidențială, discretă și profesionistă asigurând protecția și securitatea informațională fiecărui client.