Frequent questions

When customers call for private services, there are some frequently asked questions they may have. Contact us to learn more.

Frequent questions

Semnam un NDA. Înțelegem importanța păstrării confidențialității și anonimității și facem toate demersurile necesare în vederea asigurării acestora.

Confidentialitate este conditia de baza al existentei companiei noastre.
Pastrarea secretului profesional este prioritatea zero a angajatilor companiel noastre, parte integranta a principiilor ce garantează profesionalismul si seriozitatea firmei noastre.
În absolut tote cazurile, identitatea beneficiarilor precum si toate informațiile private rezultate in urma derulării unei activități contractuale, sunt si râmân confidentiale.

Dispunem de o resursă umana înalt calificată, având specialiști cu o experiență de peste 25 de ani in domeniul securității informației si al gestionării amenințărilor de securitate natională. Periodic, specialiștii noștri urmează cursuri de perfecționare pentru a fi la curent cu cele mai noi evoluții în domeniu.

Accordion Content

Aceste verificări pot ajuta la prevenirea scurgerii de informații, protejarea proprietății intelectuale sau a altor informații sensibile, precum și la protejarea vieții și siguranței utilizatorilor vehiculului. 

În astfel de situații, specialiștii firmei anunță imediat beneficiarul ITS asupra acestui lucru. Beneficiarul este cel care decide extragerea dispozitivului, distrugerea acestuia sau lăsarea acestuia in același loc în stare de funcționare. Specialiștii firmei întocmesc apoi un raport scris care prezintă detaliat dispozitivul in cauza, specificațiile tehnice, locul in care a fost găsit, modalitatea de camuflare a acestuia si decizia luată legat de acesta. Raportul este înaintat beneficiarului.

Da, compania noastră are toate acreditările și autorizațiile necesare pentru a oferi toate serviciile de securitate prezentate pe acest site.

Get in touch with one of our specialists

All data and information resulting from the activities carried out by our detectives remain confidential and are ensured by the provisions of specific legislation, professional ethics and contractual liability of the Non Disclosure Agreement type.