GDPR

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PRIME INTELLIGENCE administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Datele sunt folosite exclusiv pentru încheierea contractelor de prestări servicii și întocmirea facturilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale societății conform legii contabilității și altor reglementări legale în vigoare și nu în alte scopuri. 

Ia legătura cu unul dintre specialiștii noștri

Toate datele și informațiile provenite în urma activităților desfășurate de detectivii noștri rămân confidențiale și sunt asigurate prin prevederile legislației specifice, deontologia profesională și răspunderea contractuală de tip Non Disclosure Agreement.